Logo
Edycja XXV 2020/Etap I

małe jest piękne

← Edycja XXV 2020/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Budowa Żłobka Gminnego w Studzienicach
Kategoria obiektu małe jest piękne
Kraj Polska
Edycja Edycja XXV 2020
Adres Miła 8
77-143 Studzienice
pomorskie
PL
Opis
ŻŁOBEK GMINNY W STUDZIENICACH
Budowa Gminnego Żłobka wraz z placem zabaw w miejscowości Studzienice, ul. Miła 8.
Koszt inwestycji: 982.770,00 zł, w tym wartość dofinansowania (środki z dotacji) : 660.000,00 zł.

Na terenie Gminy Studzienice brak jest żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w związku z tym w wyniku przeprowadzonych ankiet wśród mieszkańców, wywiadów bezpośrednich, zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach gminy oraz zebraniach w szkołach z rodzicami zaistniała silna potrzeba utworzenia żłobka. Na terenie gminy z roku na rok odnotowuje się wzrost urodzeń poprzez co brak jest miejsc w przedszkolach i często matki rezygnują z pracy lub podjęcia zatrudnienia na rzecz opieki nad dzieckiem. Dlatego powstała idea budowy gminnego żłobka, który zlokalizowany będzie w Studzienicach, dz. nr 255/6. Za sprawą realizacji niniejszego przedsięwzięcia gmina wychodzi naprzeciw pilnym potrzebom społecznym w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, nastąpi radykalny wzrost dostępności opieki nad dziećmi w w/w grupie wiekowej. Wygenerowane zostaną pozytywne skutki realizacji niniejszego przedsięwzięcia m.in. ekonomiczne poprzez wczesny powrót matek na rynek pracy, prospołeczne poprzez zaangażowanie samorządu w potrzeby rodzin z małymi dziećmi oraz wczesnoedukacyjny tj. szybki i stabilny rozwój kształcenia wśród najmłodszych poprzez naukę pracy w grupie, interakcji między dziećmi i zrównoważony rozwój emocjonalnych. Nakłady finansowe poniesione na realizację niniejszego zadania będą miały swoje współmierne wyrażenie w postaci rezultatów. Natomiast relatywnie porównując obecną sytuację związaną z brakiem tego typu usług, będzie to zupełnie nowa usługa na obszarze Gminy Studzienice.
Planowane efekty rzeczowe operacji: w ramach realizacji zadania został wybudowany 1 żłobek dla 20 dzieci, w wyniku realizacji operacji zadania powstaną co najmniej 2 nowe miejsca pracy, powstanie żłobka przyczyni się do osiągnięcia standardów oraz poprawy warunków powrotu młodych mam na rynek pracy oraz szybszego startu dzieci do 3 roku życia w edukacji i rozwoju intelektualnym i emocjonalnym. Obiekt będzie liczył 226 m2, jednokondygnacyjny tj. parterowy, dwie sale edukacyjno-zabawowe (1x 30m2 i 1x 33,5 m2), zaplecze kuchenne 17 m2, , szatnia+wózkownia 35 m2, łazienki( osobna dla dzieci, osobna dla gości, łazienka z brodzikiem) łącznie 21 m2, pokój biurowy 13 m2, pomieszczenie socjalne 12m2, korytarz 20 m2, pomieszczenie techniczne 6 m2. Plac zabaw na zewnątrz 100 m2, Parking z dojazdem 530 m2.
Dodatkowo dochodzi kompleksowe umeblowanie obiektu, wyposażenie w innowacyjne i nowatorskie pomoce dydaktyczne i zabawki, wyposażenie sanitarne i dekoracyjne.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja