Logo
Edycja XXV 2020/Etap I

obiekty użyteczności publicznej

← Edycja XXV 2020/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Budowa obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne Brześć Kujawski
Kategoria obiektu obiekty użyteczności publicznej
Kraj Polska
Edycja Edycja XXV 2020
Adres Kolejowa 44
87-880 Brześć Kujawski
kujawsko-pomorskie
PL
Opis
Przedmiotem inwestycji była budowa obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczeństwo publiczne wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. 83/5 i 83/10 w Brześciu Kujawskim, tj. wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych (w tym gaz), a także wszystkie instalacje doziemne na terenie działki (woda, kanalizacja, oświetlenie terenu, zasilanie budynku), utwardzenia, drogi wewnętrzne, parking dla samochodów osobowych (105 szt.), oraz parking dla autokarów (5 szt.), plac zabaw dla dzieci - linarium, nasyp ziemny, amfiteatr na nasypie, zjazd z drogi krajowej nr 62 i zjazdy na drogę wojewódzką nr 268.
W obiekcie zlokalizowane są: Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło", Restauracja "Wajcha", Ochotnicza Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.
Budynek pełni 4 funkcje:
- widowiskową z salą wielofunkcyjną na 291 osób z zapleczem (garderoby, magazyny, pokoje dla artystów oraz amfiteatrem zewnętrznym);
- muzealną - stała ekspozycja muzealno-archeologiczna;
- dydaktyczną - pomieszczenia usytuowane na 1 piętrze (sale zajęć indywidualnych, sala komputerowa, plastyczna i do zajęć tanecznych);
- bezpieczeństwa - Ochotnicza Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe.
Powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 3632,49 m2 (w tym: parter - 2078,06 m2, I piętro - 1429,17 m2, II piętro - 125,26 m2), a kubatura 21390 m3.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja