Logo
Edycja XXV 2020/Etap I

małe jest piękne

← Edycja XXV 2020/Etap I
Zagłosuj na ten obiekt

Dane obiektu

Dane obiektu
Nazwa obiektu Budowa targowiska gminnego w Skarszewach
Kategoria obiektu małe jest piękne
Kraj Polska
Edycja Edycja XXV 2020
Adres Dworcowa brak/brak
83-250 Skarszewy
pomorskie
PL
Opis
W ramach realizowanego przez Gminę Skarszewy projektu „Budowa targowiska gminnego w Skarszewach” w 2020 roku powstały: 2 wiaty targowe (40 stanowisk handlowych), stoiska targowe (lada + stanowisko dla auta dostawczego), nawierzchnie utwardzone, parking na 20 miejsc postojowych, budynek zaplecza targowiska z toaletami ogólnodostępnymi. Ponadto powstała infrastruktura techniczna w postaci: oświetlenia terenu, monitoringu, doprowadzono energię elektryczną na potrzeby targowiska i zaplecza, zadbano też doprowadzenie wody i kanalizacji sanitarnej, jak i odprowadzenie wód opadowych. Wcześniej w tym samym miejscu funkcjonowało targowisko gminne - był to gruntowo-kamienny plac, na którym nie było wiat, ani żadnych udogodnień czy infrastruktury ( handel odbywał się pod chmurami).
Na projekt Gmina pozyskała środki unijne. Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" współfinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia

Stan obecny
W trakcie modernizacji
Przed modernizacją

Lokalizacja